IdeaLAN SJ Piekarski Wysztygiel realizuje projekt w ramach Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

Osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

TYTUŁ PROJEKTU: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez budowę nowoczesnej sieci następnej generacji NGN w technologii FTTH w powiecie sokólskim"

Cel główny projektu: Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu o przepustowości min. 30 Mbps na obszarach wykluczonych cyfrowo powiatu sokólskiego w woj. podlaskimCele szczegółowe projektu:

- Zakup 996 stacji klienckich dla odbiorców końcowych
- Zbudowanie 101 880 metrów sieci szerokopasmowej Internetu
- Wprowadzenie 3 usług (Internetu, telewizji cyfrowej, telefonii stacjonarnej)Projekt realizowany będzie w 21 miejscowościach na terenie gmin: Sokółka, Sidra, Nowy Dwór, Lipsk, Szudziałowo, Krynki, Kuźnica.

Mapa

Nr umowy: POPW.02.01.00-20-056/13-00
Całkowita wartość projektu: 6 378 614,55 zł
Kwota dofinansowania: 3 630 105,84 zł
Okres realizacji: 01.11.2013r. - 31.10.2015r.


Zapraszamy do odwiedzania stron:

www.europa.euwww.poig.gov.plwww.mrr.gov.plwww.wwpe.gov.pl