"Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu szerokopasmowego przez firmę Idealan"


Numer projektu: KPOD.05.02-IW.06-0256/23
Nazwa projektu: "Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu szerokopasmowego przez firmę Idealan”
Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności
Priorytet: C1. Poprawa dostępu do szybkiego Internetu
Działanie: C.1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam
Fundusz: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności
Nazwa Beneficjenta: IDEALAN spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Wartość projektu: 39 716 000,00 zł
Okres realizacji: 2024-2026

Opis projektu: W ramach projektu spółka zakłada wybudowanie telekomunikacyjnej infrastruktury szerokopasmowej umożliwiającej korzystanie z usług elektronicznych na obszarze 5.20.08.11, obejmującym obszar gmin: Dąbrowa Białostocka, Jaświły, Nowy Dwór, Suchowola. Końcowymi odbiorcami usług dostarczanych w ramach wybudowanej sieci dostępowej są wybrane lokale wskazane na obszarze interwencji. Podstawową usługą, która będzie świadczona z wykorzystaniem sieci jest szerokopasmowy dostęp do Internetu w technologii FTTH GPON o przepustowości 300 Mb/s.


Dostęp do Internetu świadczony przy pomocy światłowodu daje ogromne możliwości oraz gwarancję niezawodności usługi.
W zasięgu wybudowanej w ramach projektu sieci znajdzie się ponad 2702 lokali mieszkalnych i 132 przedsiębiorstwa.